Obsługa Prawna

Zakres prawa

W ramach obsługi prawnej proponujemy kompleksową, specjalistyczną ochronę w zakresie europejskiego i krajowego prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego, finansowego, prawa pracy, ochrony prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz obrotu i zarządzania nieruchomościami.

Prawo handlowe

zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego; postępowanie naprawcze i upadłościowe; alianse spółek krajowych i europejskich;  tworzenie europejskich zgrupowań interesów gospodarczych, spółek i spółdzielni europejskich; powoływanie i prowadzenie organizacji pożytku publicznego w formie fundacji i stowarzyszeń, wpis do CEIDG przedsiebiorców – osób fizycznych, uzyskiwanie numeru REGON i NIP, zgłoszenia i aktualizacje w ZUS, NIP, VAT

Prawo cywilne i gospodarcze 

przygotowywanie dokumentów i opiniowanie treści umów; podejmowanie negocjacji z kontrahentami; zastępstwo i reprezentacja w postępowaniu przedsądowym i sądowym w postępowaniu cywilnym i gospodarczym.

Prawo podatkowe

Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego EUROMECENAS spółka z o. o., w ramach którego działa biuro rachunkowe wszczęło procedurę uzyskania wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r o doradztwie podatkowym  tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 283).

Po uzyskaniu wpisu do rejestru spółka nabędzie prawo do wykonywania wszystkich czynności z zakresu usług doradztwa podatkowego oraz posługiwania się oznaczeniem „spółka doradztwa podatkowego”.

Prawo pracy 

opiniowanie treści zawieranych umów, wypowiedzeń i świadectw pracy; negocjacje z pracownikami; reprezentacja i zastępstwo  przed Sądem Pracy i Państwową Inspekcją Pracy.

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

reprezentacja i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, odszkodowania z tytułu naruszenia praw własności i ochrony znaków towarowych.